Hoewel bij de samenstelling van de website de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Ingenieursbureau Walhout Civil BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie als afkomstig van en gepubliceerd op de website.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van Ingenieursbureau Walhout Civil BV mag zonder schriftelijke toestemming worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd. Het is mogelijk dat via onze website toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Ingenieursbureau Walhout Civil BV kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.