Strategie

Een strategie is een allesomvattende aanpak om langetermijndoelen te bereiken onder onzekere omstandigheden. De essentie van strategische positionering is het kiezen van activiteiten die onze klanten onderscheiden van hun concurrenten. We passen een geïntegreerde aanpak toe. Dankzij onze diepgaande kennis van maritieme infrastructuur zijn we in staat om de impact van beslissingen op zowel technisch als strategisch niveau vorm te geven.

 • Bedrijfsmatige, financiële en juridische strategie
 • Toezichthouden & veldwerk
 • Crisisbeheer
 • Geschiloplossing

Data

Onze digitale diensten en geavanceerde analyses doorbreken projectbarrières. We onderzoeken de bebouwde omgeving, van ondergrond tot water en van constructies tot installaties. We zijn pioniers in het voorspellen van vervorming van maritieme constructies via slimme gegevensanalyse. Daarnaast maken we gebruik van OSINT, satelliet- en monitoringgegevens voor forensic engineering.

 • Inspectie
 • Research
 • Monitoring & Control
 • Open Source Intelligentie
 • Data-analyse

Engineering

Onze ingenieurs vertalen strategische doelstellingen en gegevensinzichten naar concrete acties en uitvoerbare oplossingen. Dit houdt in dat ze complexe processen en ontwerpen ontwikkelen om de strategische beslissingen te ondersteunen. Onze ingenieurs en consultants denken altijd een stap verder en zorgen voor inventieve oplossingen. We gebruiken slimme engineeringmethoden en werken met intelligente softwaresystemen.

 • Geotechnische Diensten
 • Waterbouwkundige Engineering
 • Forensic Engineering
 • Parametrisch toetsen
 • Automation

Software and equipment

We gebruiken geavanceerde software en apparatuur om de uitdagingen van onze klanten aan te gaan. Onze apparatuur is ontworpen volgens internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen.

 • Monitoring, sensors en meet-equipment
 • Operation rooms en monitoring containers
 • Remotely Operated Vehicles (ROVs)

 • Offshore Research & SAR vaartuig
 • Inspectiedrones