11/2019

Ooit Europa’s langste brug en nog altijd een imposant meesterwerk van de Nederlandse waterbouw: de Zeelandbrug. Al 55 jaar vormt de Zeelandbrug een belangrijke verbinding tussen Zeeland en Rotterdam. De Zeelandbrug heeft een solide constructie, bestaande uit 54 reusachtige, betonnen pijlers, 52 overspanningen van 95 meter en een dubbele basculebrug van 40 meter. De voorgespannen betonnen elementen, die vanuit de pijlers zijn opgebouwd, zijn in het midden verbonden met deuvels en schokdempers. In feite is de brug een lange koker van voorgespannen beton. Het hoogste punt van de brug ligt op +17.0 m NAP. Het reguliere onderhoud van de Zeelandbrug is complex en tijdrovend, vanwege het verkeer, de grote hoogtes, beperkte werkruimte, waterstromingen rondom de pijlers, en de ruige wind- en weersomstandigheden op de Oosterschelde. Mogelijk dat er in de toekomst groter onderhoud noodzakelijk is gezien de hoge ouderdom van de constructie.

De provincie Zeeland heeft Walhout Civil een grote order gegund voor het ontwikkelen van een slimme onderhoudsstrategie voor de brug- en funderingsconstructie van de Zeelandbrug. Walhout Civil hanteert hiervoor een andere aanpak dan gebruikelijk. Het doel is om het realistische constructiegedrag van de Zeelandbrug vast te stellen en de degradatie van de brug (verval, vervormingen en slijtages) hierop te modelleren. De specialisten van Walhout Civil voeren vervolgens doelgericht inspecties en scans uit, waarbij onder meer vaartuigen, ROV’s / onderwaterrobots en drones zullen worden ingezet. Indien nodig, zullen er specialistisch onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Met behulp van inspecties, onderzoeken, intelligente monitoringsdata en 3D FEA-analyses kunnen de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen worden vastgesteld. Deze agile onderhoudsmaatregelen worden integraal gekoppeld aan risicomatrixen, financiële strategiën, planningen en online beheerderstools.

Copyright foto’s: Marco Nürnberger (Creative Commons 2.0), Beeldbank Zeeland 2019