De uitdaging

De Oosterscheldekering spreekt nog steeds tot de verbeelding. De imposante stormvloedkering van de Deltawerken is terecht de trots van de Nederlandse waterbouw. Bij een waterstand van meer dan +3.00 m NAP sluiten alle schuifdeuren, zodat de Zeeuwse Delta beschermd blijft tegen extreem hoog water. Naast de kering liggen verscheidene andere dammen, havens, spuisluizen en bruggen. Ondanks de robuuste bouw vragen al deze kunstwerken om voordurend beheer en onderhoud. Goed onderhoud en adequaat storingsherstel zijn essentieel voor de waterveiligheid en het weg- en scheepvaartverkeer.

Rijkswaterstaat heeft het onderhoud van de Oosterscheldekering, met alle naastgelegen sluizen, steigers, kades, bruggen en viaductie, uitbesteed aan civiel aannemer VolkerWessels. Het project wordt uitgevoerd op basis van een UAV-GC prestatiecontract. Het meest opvallende onderhoud is het conserveren van de 65 pijlerconstructies, 32 stalen schuiven, 2 peilmeetstations en andere constructies. Zeewater tast de stalen constructie razendsnel aan waardoor het staal vaak gecoat moet worden. Daarnaast wordt gewerkt aan het integrale onderhoud en storingsherstel van alle elektrische en mechanische installaties en het onderhoud van de kunstwerken en (vaar)wegen.

Enkele feiten

  • De kering heeft een lengte van 9 km (3 km schuiven) en is ontworpen om een hoogwatersituatie te weerstaan die statistisch 1:4000 jaar voorkomt;
  • De pijlers zijn 30-40 meter hoog, met een gewicht van max. 18.000 ton. Ze zijn gemaakt van beton, van binnen hol en na plaatsing gevuld met zand;
  • De schuiven zijn circa 6-12 meter hoog en 42 meter lang, en hebben elk een gewicht van 260 tot 480 ton.
  • De schuiven worden in beweging gebracht met twee hydraulische cilinders. Het sluiten van de schuiven duurt circa 82 minuten.

Onze werkzaamheden

Rijkswaterstaat PPO heeft Walhout Civil een meerjarig contract gegund voor het leveren van technisch advies. Onze werkzaamheden omvatten o.a.:

  • Het opstellen van klanteisspecificaties (KES)
  • Het opstellen van vraagspecificaties (VSE/VSP)
  • Samenwerking met beheerders en aannemers
  • Technische ontwikkeling en risico-analyse
  • Organisatie van specialistische onderzoeken
  • Beoordelen en toetsen van ontwerpen en plannen