De uitdaging

Op 6 september 2017 trok de verwoestende orkaan Irma over het Caribisch gebied. De orkaan groeide uit tot één van de grootste orkanen van afgelopen jaren en met name Sint Maarten werd zwaar getroffen. Twee weken na Irma, op dinsdag 19 september 2017, werd het gebied opnieuw getroffen door de zware orkaan Maria. Maria richtte vooral grote schade aan op de kleinere Caribische eilanden Saba en St. Eustatius. De ravage op Sint Maarten was enorm.

Veel leed en schade

Naast het leed van de slachtoffers was ook de infrastructurele schade immens. De eerste hulp ter plaatse was gericht op water, voedsel en veiligheid. Het herstel van havens, vliegvelden en wegen was cruciaal voor humanitaire en militaire transporten. Havens lagen vol met scheepswrakken, containers en brokstukken. Marineschepen en ferry’s konden hierdoor niet afmeren om noodgoederen te lossen. Er ontstond een schreeuwend tekort aan drinkwater, voedsel en bouwmaterieel.

Crisismanagement

Binnen 24 uur werd Walhout Civil met een defensievliegtuig gedropt op Sint Maarten om daar de verwoeste havens, vaargeulen en zeeweringen te herstellen. Samen met bergingsaannemers en het crisisteam hebben we de havens zeer snel weten te operationaliseren zodat de noodhulptransporten over zee konden worden opgestart. De berging van brokstukken, scheepswrakken en containers en het baggerwerk zijn in zeer hoog tempo uitgevoerd. Het team heeft er hierdoor voor gezorgd dat de marineschepen Zr. Ms. Karel Doorman en Zeeland de havens van Sint Maarten binnen konden varen zonder aan de grond te lopen. Na een succesvolle operationalisering van Sint Maarten werd het plangebied uitgebreid naar de havens van Saba en Sint Eustatius.

 

Het werk vond plaats onder extreme omstandigheden. De eerste weken werd er 24/7, dag en nacht doorgewerkt. Er was een groot gebrek aan voedsel, vers drinkwater en soms zelfs onderdak voor onze mensen ter plaatse. De gehele infrastructuur was verwoest en communicatie per satelliettelefoon verliep zeer lastig. Het werk vereiste een razendsnelle, adequate aanpak waarbij een draagvlak moest worden gecreeërd op zowel beleidskundig als operationeel niveau. Alle mogelijke middelen en materieel, van vliegtuigen tot kleine schepen, werden gecharterd en ingezet om de noodhulp te realiseren. Walhout Civil is een spil geweest in de communicatie met Saba en Sint Eustatius.

Saba, 9 september 2017. Steunverlening na passage van orkaan Irma. De koninklijke marine levert hulp met oa Zr.Ms. Zeeland en Zr.Ms. Pelikaan. De NH90 helikopter levert drinkwater af op Saba.

Een intensieve samenwerking met

 • Ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Defensie – Koninklijke Landmacht
 • Ministerie van Defensie – Marine en Korps Mariniers
 • The Government of Sint Maarten
 • Diverse bergingsaannemers

Onze werkzaamheden

Walhout Civil heeft bij aankomst op Sint Maarten direct een damage assessment uitgevoerd en de situatie, schade en logistieke veiligheid in kaart gebracht. Er zijn bathymetrische inpeilingen uitgevoerd om de posities van wrakken en objecten te detecteren en om de dieptes te bepalen van de havenbodems en vaargeulen. In samenwerking met de betrokken ministeries en aannemers zijn de haven en de vaargeulen vrijgemaakt van objecten, debris en wrakken. Zo is samen met de Koninklijke Landmacht gewerkt aan de berging van de Beachcomber VII. Vervolgens zijn de haven en aanvaarroutes uitgebaggerd en op diepte gebracht om de logistieke bevoorrading en goederentransporten op te zetten. Na het afmeren van de marineschepen is gestart met het uitladen en distribueren van de bevoorradingen. Enkele weken na de verwoestende orkanen kon worden gestart met de wederopbouw van het eiland.

Een opsomming van onze activiteiten:

 • Crisismanagement
 • Quick damage assessments en inspecties
 • Logistieke coördinatie van operaties en activiteiten
 • Aanvoer van voedsel, drinkwater en materieel
 • Spoedoperaties, baggerwerk en wrakbergingen
 • Ontwerp van haven, kades, dammen en zeeweringen
 • Toezicht op de uitvoering wederopbouwfase