De uitdaging

De White Volta is de meest welvarende rivier van Ghana en haar oevers bruisen van activiteit. De rivier ontspringt in Burkina Faso en loopt door Ghana naar de Golf van Guinee. De White Volta is van vitaal belang voor drinkwater, commerciƫle landbouw, industrie en de natuur. De laatste jaren is het tropische regenseizoen in Ghana warmer en vochtiger geworden. De toename van neerslag, bodemerosie en sedimentatie zorgen voor hogere rivierstanden en dramatische overstromingen van de lager gelegen dorpen. De overstromingen zorgen regelmatig voor verlies van tientallen levens, duizenden woningen, bezittingen en kostbare landbouwgrond. Het leven van mens en dier in het riviergebied wordt ernstig bedreigd.

Onze activiteiten

Om de voortdurende overstromingen aan te pakken werkt de Ghanese overheid aan onder meer het “Emergency Flood Mitigation Project”. Verontdiepingen en zandbanken in de White Volta worden gebaggerd om meer ruimte voor waterberging mogelijk te kunnen maken. Daarnaast worden rivierbeddingen verbreed en verstevigd met stortsteen of aarden dammen. Walhout Civil is door een baggeraar gecontracteerd voor de consultancy en organisatie van baggeroperaties in het noordoosten van Ghana, in het grensgebied van Burkina Faso en Togo. In 2019 is gestart met de eerste 40 kilometer van het project.

Een overzicht van onze werkzaamheden:

  • Bathymetrische surveys en 3D-scans
  • Dataverwerking en opstellen van tekeningen
  • Opstellen van baggerplannen en adviezen
  • Transport van equipment (EU-Ghana)
  • Ondersteuning op projectlocatie in Ghana
  • International funding & FDI strategy advice