De uitdaging

De Westerschelde is een van de moeilijkst te bevaren rivieren in Europa. Tienduizenden schepen worden 24 uur per dag op de nauwe Westerschelde begeleid door het Nederlandse en Vlaamse Loodswezen. De Koopmanshaven in Vlissingen is een thuishaven van het loodswezen. Door stroming, uitschuring en aanzanding zijn er ondieptes ontstaan op de bodem van de Koopmanshaven. De loodsboten lopen vaak aan de grond door modderig water en schuren daarbij over losliggende stenen, hetgeen veel vertragingen en problemen veroorzaakt. Daarnaast zijn er zorgen ontstaan over het verval van de kademuren, taluds, aanleg- en afmeervoorzieningen in zowel de Koopmanshaven als de naastgelegen Vissershaven.

Onze bijdrage

Walhout Civil is met spoed gevraagd om duikinspecties en bathymetrische surveys uit te voeren om een beter beeld te verkrijgen van de onderwaterbodem. Tijdens de inspecties en bij laag water zijn grote hoeveelheden bodemmateriaal en stenen ontdekt. De bathymetrische survey werd uitgevoerd met behulp van een nieuwe RCV Remote Control Hydrographic Survey Boat, een drijvende drone die haarscherpe metingen kan uitvoeren tot < 20 cm onder het waterpeil. Hierdoor konden ook metingen worden gemaakt op normaal gesproken onbereikbare locaties, zoals de steigerwerken en afmeerconstructies. Walhout Civil stelde op basis van het onderzoek een baggerprogramma voor de Koopmanshaven op. Daarnaast zijn de objecten en assets in de Koopmanshaven en Vissershaven grondig geïnspecteerd. Op basis van een NEN-conditiemeting is vervolgens een onderhouds- en herstelplan opgesteld. Een samenvatting van onze activiteiten:

  • Duikinspecties
  • Bathymetrische surveys / lodingen
  • Integraal overleg met het loodswezen en stakeholders
  • Bureau- en archiefstudies
  • Inspecties en NEN-conditiemetingen
  • Baggerprogramma, onderhouds- en herstelplannen