De uitdaging

Een Ghanese olie- en gasmaatschappij is voornemens om in 2017 – 2018 een breakwater met haven- en afmeerconstructies te laten bouwen in de Golf van Guinee. De haven is noodzakelijk voor een betere distributie van ruwe olie naar een nieuwe olieterminal. De breakwater zal haaks op de Ghanese kust worden aangelegd met een lengte van meer dan 1.5 km. De huidige voorzieningen in het gebied van Accra zijn niet langer toereikend voor een snelle distributie van olie- en petroleumproducten van zee naar het achterland. Onder meer zijn havengebieden niet toegankelijk voor diepere olietankers en zijn er lange wachttijden door verouderde SPM mooring systems. De vertragingen kosten de maatschappij jaarlijks miljoenen dollars aan omzet en winst.

Onze bijdrage

Walhout Civil werd in 2016 gecontracteerd door de Ghanese oliemaatschappij voor een voorstudie en het ontwerp van een damconstructie met haven- en afmeervoorzieningen. Vanwege de sterke stromingen en brekende offshore golven is een 20 meter hoge golfbreker ontworpen. De golfbreker zal worden opgebouwd uit onder meer grote rotsblokken en heavy betonelementen. Verder moesten ingenieuze oplossingen worden gevonden voor het manoeuvreren en afmeren van olietankers. Daarnaast is de fundering van de constructies op de harde, diepe zeebodem een grote uitdaging. Het gepresenteerde ontwerp focust met name op het multifunctioneel gebruik van de haven en het rendement op de investering in de keten.

Een overzicht van onze activiteiten in het voorontwerp:

  • Metocean studie en dataverzameling
  • Quick scan en analyse van golven, zeestromingen en morfologie
  • Ontwerp van toegangsgeulen, manoeuvreer- en ankergebieden
  • Ontwerp van een offshore golfbrekerconstructie, kades en havenfaciliteiten
  • Managementsamenvatting voor toekomstige baggeractiviteiten en havenbeheer