De uitdaging

De Caribische eilanden Sint Eustatius en Saba werden in september 2017 hevig getroffen door de zware orkanen Irma en Maria. De schade was immens en de havens van Oranjestad en Fort Bay lagen vol met zand en wrakstukken. Hierdoor waren de havens niet toegankelijk voor spoedeisende humanitaire en militaire transporten. Door de extreme omstandigheden waren er zware constructieve schades ontstaan aan de kades, dammen en zeeweringen. De constructies moesten worden hersteld om de eilanden en havens te beschermen tegen subtropische stormen en orkanen. Voor het herstelwerk waren duizenden tonnen breuksteen nodig die werden verscheept vanuit andere landen naar de Caraïben.

Onze werkzaamheden

Na het overtrekken van Irma en Maria was alle communicatie met Sint Eustatius en Saba verbroken. Met behulp van vliegtuigen en schepen heeft Walhout Civil (in opdracht van Rijkswaterstaat) voor Nederlandse ministeries en defensie damage assessments en inspecties in het gebied uitgevoerd. De kleine zeehavens en zeeweringen waren verwoest of beschadigd. De Nederlandse ministeries en lokale autoriteiten hebben vervolgens vastgesteld dat er per direct herstelwerkzaamheden moesten worden uitgevoerd in het kader van de waterveiligheid in het gebied en de aanvoer van militaire hulpgoederen.

Walhout Civil heeft in spoedoverleg met de Rijksoverheid, de Openbare Lichamen van Saba en Sint Eustatius en andere stakeholders robuuste ontwerpen opgesteld voor nieuwe orkaanbestendige breakwaters en zeeweringen. In de ontwerpen zijn metocean studies uitgevoerd en analyses gemaakt van extreme orkaancondities. Na het uitvoeren van baggerwerkzaamheden zijn de eerste noodhulptransporten georganiseerd. Walhout Civil heeft na de afronding van de noodhulp maandenlang toezicht gehouden op de wederopbouw van de havens.

Een opsomming van onze activiteiten:

 • Crisismanagement
 • Damage assessments en inspecties
 • Logistieke coördinatie van breuksteentransporten
 • Metocean studie i.s.m. US Oceanic Departments
 • Analyse van golven, stromingen en morfologie
 • Ontwerp van breakwaters en zeeweringen
 • Toezicht op uitvoering wederopbouwfase

Een intensieve samenwerking met

 • Ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Openbaar Lichaam Saba
 • Openbaar Lichaam Sint Eustatius
 • Natuurbeschermingsorganisaties
 • Duikbedrijven en diverse aannemers