Over Ingenieursbureau Walhout Civil BV

Via onze website www.walhoutcivil.com verzamelen wij persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. We respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Welke gegevens verzamelen wij

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail adres, werk- of thuisadres, telefoonnummer, het door u achtergelaten bericht, inclusief eventueel door u achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht);
 • De naam van de organisatie waarvoor u werkt of die u vertegenwoordigt, uw functienaam of functietitel;
 • In sollicitatieprocedures verwerken wij uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae, referenties, het door u achtergelaten bericht, en de bijzondere beweegredenen voor de sollicitatie.

Doeleinden van de gegevensverwerking

 • Het verlenen van toegang tot de website www.walhoutcivil.com;
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • Om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht;
 • Het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt, en soortgelijke diensten en producten;
 • Het beheren van ons ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem;
 • Voor wervingsdoeleinden wanneer u een CV of sollicitatie online inzendt.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Alle gegevens die u met Ingenieursbureau Walhout Civil BV uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Alle onderstaande documenten worden (digitaal) bewaard, tenzij een andere verplichting of wens van de opdrachtgever hiervan afwijkt. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

 • Contactformulier: max. 4 jaar;
 • Opdrachtevaluatieformulier: max. 7 jaar;
 • Overige formulieren: max. 4 jaar;
 • Klantgegevens: max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie);
 • Sollicitatieprocedure gegevens: indien u een sollicitant bent, dient u zich ervan bewust te zijn dat we, indien u niet wordt aangenomen, de gegevens die u met ons deelt uiterlijk vier (4) weken na het einde van de sollicatieprocedure zullen wissen. Deze toestemming kunt u op ieder moment intrekken.

Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (Analytics cookies);
 • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (YouTube cookies.)

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Embedded content

Op diverse nieuws- en projectpagina’s maken we gebruik van embedded content via YouTube. Echter wordt er gebruik gemaakt van de youtube-nocookie.com embed methode waardoor er geen cookie wordt geplaats voor het afspelen van de video’s. De cookie wordt pas geplaats als u bepaald de video af te spelen.

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan. Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring. Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 22-05-2018 door Cookiebot:

Noodzakelijk (2):
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

 1. Naam: has_js Aanbieder: walhoutcivil.com Doel: Registreert of de gebruiker JavaScript in de browser heeft geactiveerd of niet. Vervaldatum: Sessie Type: HTTP
 2. Naam: Drupal.tableDrag.showWeight Aanbieder: walhoutcivil.com Doel: Deze cookie slaat gegevens voor weergeven op. Geen persoonlijke gegevens. Vervaldatum: 1 jaar Type: HTTP

Statistieken (3):
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

 1. Naam: _ga Aanbieder: walhoutcivil.com Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Vervaldatum: 2 jaar Type: HTTP
 2. Naam:_gat Aanbieder: walhoutcivil.com Doel: Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen Vervaldatum: Sessie Type: HTTP
 3. Naam:_gid Aanbieder: walhoutcivil.com Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt Vervaldatum: Sessie Type: HTTP

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen en (nieuwe) cookies weigeren. Op de helppagina’s van onder meer Internet ExplorerChromeFirefox en Safari vindt u de instructies. Als u cookies weigert of verwijdert, functioneren niet alle websites meer optimaal. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.