De uitdaging

Projectbureau Zeeweringen heeft de 2.70 km lange glooiingsconstructie rondom het eiland Roggenplaat grondig gerenoveerd en versterkt. De Roggenplaat is een voormalig werkeiland dat gebruikt werd tijdens de realisatie van de Oosterscheldekering en de Deltawerken. De werkzaamheden betroffen o.a. de verzwaring van de steenbekleding, het realiseren van een nieuwe overlagingsconstructie en aanbrengen van een verborgen glooiing. De dijkverzwaring is gelijktijdig uitgevoerd met de aanleg van een nieuw windmolenpark op het eiland.

De Zeeuwse dijken zijn nog nooit zo veilig geweest

Projectbureau Zeeweringen

Onze bijdrage

Walhout Civil was op het werk verantwoordelijk voor de kwaliteits- en risicoborging van het Engineering & Construct Contract (UAVgc 2005). Voor het werk is op een succesvolle wijze een SCB-methode geïmplementeerd binnen het projectmanagementteam en de organisatie van de aannemer. Het geheel is door Walhout Civil vastgelegd in het projectmanagementplan en deel- en werkplannen voor de uitvoering. Een opsomming van onze werkzaamheden:

  • Opstellen van projectmanagement- en werkplannen
  • Projectondersteuning op basis van systeemgerichte contractbeheersing
  • Toezicht op product- en proceskwaliteit
  • Toetsingen en keuringen dijkbekleding, asfalt, overlaging, etc.
  • Inspecties, monitoring en procescontrole
  • Advisering m.b.t. bevindingen, aanpak en verbetering
  • Documentbeheer en control