De uitdaging

Veel olie- en gasplatforms op de Noordzee zijn aan het einde van hun levensduur en moeten komende jaren worden ontmanteld. Naar verwachting zal de vraag naar offshore decommissioning daardoor sterk toenemen. De terminal van Sagro in de Westhofhaven van Vlissingen-Oost is bij uitstek de perfecte locatie voor de opslag en de decommissioning van offshore installaties. De faciliteiten zijn ideaal voor milieuvriendelijke ontmanteling en recycling. Om in de groei te kunnen voorzien investeert Sagro in een nieuwe kade en meer opslag- en productiecapaciteit op de terminal. De kade wordt speciaal ontworpen voor grote offshore projecten.

Onze werkzaamheden

Walhout Civil heeft in opdracht van Sagro een ontwerp van de heavy lift kade mogen opstellen, inclusief het verwerven van enkele vergunningen. In 2017 is gestart met het opstellen van alternatievenstudies, welke zijn uitgewerkt tot een definitief ontwerp. In het ontwerp is gekozen voor een robuuste combiwand en een verzwaarde verankeringsconstructie. In de kaderand wordt een roll-on-roll-off voorziening voor heavy ramps aangebracht, om loadouts met rijdend materieel en zware projectlading mogelijk te kunnen maken. Het terrein van de terminal wordt voorzien van een betonnen ontlastvloer en een speciale paalfundering, om de zeer hoge bovenbelastingen en shockloads veilig te kunnen afvoeren naar de ondergrond. De kade is geschikt voor 600 tons liften en 8.000 tons loadouts (offshore olieplatforms op SPMT-configuraties). Advies- en ingenieursbureau TAUW werkte in opdracht van Walhout Civil aan de detailengineering en tekeningen van de kade. Eind 2019 beginnen enkele aannemers met de uitvoeringsengineering en de bouw van de kade.

Een opsomming van onze activiteiten:

  • Programma van eisen, incl. alternatievenstudie
  • Ontwerp heavy lift kade
  • SCIA & PLAXIS stress en FEA-analyses
  • Interactieanalyses combiwand en ontlastvloer
  • Analyse grondparameters en inpeilingen
  • Belastingsimulaties loadout jackets, platforms en topsides
  • Funderingsadviezen opslag offshore constructies
  • Omgevingsanalyse, nautische veiligheid, ATEX-zonering
  • Afstemming North Sea Ports, DCMR en diverse partijen
  • Verwerven en verkrijgen van benodigde vergunningen